QUỸ ĐẠO SỐ CHO DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG ERP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

CIT Edu là hệ thống phần mềm được xây dựng theo mô hình trực tuyến, đảm bảo sự liên thông dữ liệu giữa các cấp học, cấp quản lý nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành, giảm bớt hồ sơ sổ sách trong nhà trường hiện nay.

THU PHÍ

Thu phí, bạn có thể dễ dàng quản lý việc Thu phí của sinh viên và duy trì dữ liệu liên quan đến phí. Thông tin chính về phí được tạo theo phiên thông minh, do đó bạn cần nhập dữ liệu Thông tin chính về phí cho mỗi phiên.

QUẢN LÝ KỲ THI

Mô-đun này được sử dụng để lưu giữ toàn bộ hồ sơ bài kiểm tra bao gồm điểm thi, nhóm bài kiểm tra, v.v.

KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Phần mềm thi trực tuyến cho phép người dùng tạo đề thi theo chủ đề và sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống có thể xáo trộn và đưa ra các câu hỏi theo thứ tự khác nhau cho các sinh viên khác nhau. Hệ thống thi trực tuyến cũng cho phép xem kết quả thi theo đợt.

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học trực tuyến là một cách để học một kỹ năng mới hoặc đạt được một số kiến ​​thức mới một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn. Họ có thể được trả tiền hoặc được cung cấp miễn phí.

QUẢN LÝ GIÁO ÁN

Là một trong những mô-đun hữu ích nhất để theo dõi tình trạng học tập ở trường của bạn bằng cách theo dõi tình trạng giáo trình môn học theo tỷ lệ phần trăm

THAM DỰ / ĐIỂM DANH

Để đánh dấu sự có mặt của học sinh, hãy đi tới Điểm danh > Điểm danh của học sinh sau đó chọn Lớp, Phần và Ngày đi học rồi nhấp vào nút Tìm kiếm . Danh sách sinh viên sẽ được hiển thị ở bên dưới của trang.

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Trung tâm tải xuống được sử dụng để tải xuống Loại nội dung được cung cấp, Danh sách chia sẻ nội dung, Tải lên/Chia sẻ nội dung, Video hướng dẫn.

QUẢN LÝ CỰU SINH VIÊN

Mô -đun Cựu sinh viên dùng để quản lý các hồ sơ của cựu sinh viên như số liên lạc, địa chỉ và nghề nghiệp hiện tại của họ, v.v. Bạn cũng có thể tạo Sự kiện cho cựu sinh viên và gửi thông báo cho cựu sinh viên.

THU PHÍ

Thu phí, bạn có thể dễ dàng quản lý việc Thu phí của sinh viên và duy trì dữ liệu liên quan đến phí. Thông tin chính về phí được tạo theo phiên thông minh, do đó bạn cần nhập dữ liệu Thông tin chính về phí cho mỗi phiên.

QUẢN LÝ KỲ THI

Mô-đun này được sử dụng để lưu giữ toàn bộ hồ sơ bài kiểm tra bao gồm điểm thi, nhóm bài kiểm tra, v.v.

KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

Phần mềm thi trực tuyến cho phép người dùng tạo đề thi theo chủ đề và sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống có thể xáo trộn và đưa ra các câu hỏi theo thứ tự khác nhau cho các sinh viên khác nhau. Hệ thống thi trực tuyến cũng cho phép xem kết quả thi theo đợt.

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học trực tuyến là một cách để học một kỹ năng mới hoặc đạt được một số kiến ​​thức mới một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn. Họ có thể được trả tiền hoặc được cung cấp miễn phí.

QUẢN LÝ GIÁO ÁN

Là một trong những mô-đun hữu ích nhất để theo dõi tình trạng học tập ở trường của bạn bằng cách theo dõi tình trạng giáo trình môn học theo tỷ lệ phần trăm

THAM DỰ / ĐIỂM DANH

Để đánh dấu sự có mặt của học sinh, hãy đi tới Điểm danh > Điểm danh của học sinh sau đó chọn Lớp, Phần và Ngày đi học rồi nhấp vào nút Tìm kiếm . Danh sách sinh viên sẽ được hiển thị ở bên dưới của trang.

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Trung tâm tải xuống được sử dụng để tải xuống Loại nội dung được cung cấp, Danh sách chia sẻ nội dung, Tải lên/Chia sẻ nội dung, Video hướng dẫn.

QUẢN LÝ CỰU SINH VIÊN

Mô -đun Cựu sinh viên dùng để quản lý các hồ sơ của cựu sinh viên như số liên lạc, địa chỉ và nghề nghiệp hiện tại của họ, v.v. Bạn cũng có thể tạo Sự kiện cho cựu sinh viên và gửi thông báo cho cựu sinh viên.