QUỸ ĐẠO SỐ CHO DOANH NGHIỆP

Điều hành, đánh giá, theo dõi khách hàng

Giúp quản lý thông tin khách hàng tập trung, xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp, quản lý & giám sát đội ngũ sale. Giúp doanh nghiệp chăm sóc khách hàng tốt hơn, quản lý đội ngũ hiệu quả, tối ưu hoạt động bán hàng và bứt phá doanh thu

Khách hàng tiền năng
 1. Danh sách KH tiềm năng
 2. Theo dõi lịch sử tư vấn
 3. Chỉ định nhân viên tư vấn
 4. Gửi đề xuất báo giá
 5. Phân loại nhiều lớp
 6. Tạo lời nhắc tư vấn
 7. Lưu trữ tập tin liên quan
Khách hàng
 1. Danh sách khách hàng
 2. Báo cáo trực quan
 3. Quản lý hóa đơn
 4. Quản lý thanh toán
 5. Quản lý chi phí
 6. Ghi chú tín dụng
 7. Danh sách hợp đồng
 8. Các dự án của khách hàng
 9. Các công việc được phân công
Cổng thông tin khách hàng
 1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
 2. Theo dõi tiến độ công việc
 3. Xem khoản chi, thu
 4. Yêu cầu hóa đơn
 5. Trao đổi tài liệu
 6. Chát trực tiếp với từng bộ phận
Hợp đồng báo giá
 1. Lưu trữ hợp đồng, báo giá
 2. Thông báo tự động
 3. Ký xác nhận online
 4. Xuất file nhiều định dạng
Hồ sơ tài liệu
 1. Lưu trự hồ sơ tài liệu từng khách hàng
 2. Các thộng tin liên quan giấy tờ
 3. File bàn giao, trao đổi dữ liệu
Chăm sóc khách hàng
 1. Hệ thống email tự động
 2. Setup tùy chỉnh theo ý
 3. SMS thông báo
 4. Chiến dịch tự động
Khách hàng tiền năng
 1. Danh sách KH tiềm năng
 2. Theo dõi lịch sử tư vấn
 3. Chỉ định nhân viên tư vấn
 4. Gửi đề xuất báo giá
 5. Phân loại nhiều lớp
 6. Tạo lời nhắc tư vấn
 7. Lưu trữ tập tin liên quan
Khách hàng
 1. Danh sách khách hàng
 2. Báo cáo trực quan
 3. Quản lý hóa đơn
 4. Quản lý thanh toán
 5. Quản lý chi phí
 6. Ghi chú tín dụng
 7. Danh sách hợp đồng
 8. Các dự án của khách hàng
 9. Các công việc được phân công
Cổng thông tin khách hàng
 1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
 2. Theo dõi tiến độ công việc
 3. Xem khoản chi, thu
 4. Yêu cầu hóa đơn
 5. Trao đổi tài liệu
 6. Chát trực tiếp với từng bộ phận
Hợp đồng báo giá
 1. Lưu trữ hợp đồng, báo giá
 2. Thông báo tự động
 3. Ký xác nhận online
 4. Xuất file nhiều định dạng
Hồ sơ tài liệu
 1. Lưu trự hồ sơ tài liệu từng khách hàng
 2. Các thộng tin liên quan giấy tờ
 3. File bàn giao, trao đổi dữ liệu
Chăm sóc khách hàng
 1. Hệ thống email tự động
 2. Setup tùy chỉnh theo ý
 3. SMS thông báo
 4. Chiến dịch tự động