Tính năng nổi bật

KAIZEN CRM Nền tảng quản trị khách hàng

Tính năng nổi bật

Cổng thông tin khách hàng

Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống theo dõi tiến độ dự án, và tương tác trực tiếp với bộ phận liên quan, Bàn giao file, hợp đồng hóa đơn, đồng bộ trên hệ thống.

Trình quản lý khách hàng

Khách hàng được lưu trữ tập chung, phân loại theo nhóm, theo dự án, theo nhân viên chăm sóc, Hệ thống Email automation chăm sóc tự động với bất kỳ thao tác nào liên quan đến công việc, thanh toán.

Khách hàng tiềm năng

Lưu trữ thông tin nhân viên tư vấn, lịch sử tư vấn, lịch sử báo giá, hợp đồng đã gửi, các đề xuất.

Quản lý thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán, chi phí cho mỗi khách hàng được lưu trữ truy xuất thông minh dễ sử dụng.

Xem chi tiết
Tính năng nổi bật

Quản lý hợp đồng báo giá

Lưu trự lại toàn bộ file hợp đồng báo giá trên hệ thống, các file bàn giao

Soạn hợp đồng trực tiếp trên hệ thống

Tương tác trực tiếp với khách hàng bằng thông tin trên hệ thống

Ký hợp đồng trực tiếp

Ký xác nhận hợp đồng trực tiếp trên hệ thống

Gửi hợp đồng

Gửi hợp đồng cho khách hàng bằng 1 cú click

Nhận báo giá
Soạn hợp đồng trực tiếp trên hệ thống Ký hợp đồng trực tiếp Gửi hợp đồng

gktfu

tfutyu

gktfu

tlutltlt

Xem chi tiết
gktfu

rjykry

rjr

djhrtjrj

Xem chi tiết
rjykry
Nhận báo giá

Câu hỏi thường gặp

Caai hỏi 1

ktykityk

Caai hỏi 2

zheharre

klf

Xem thêm