1 THÁNG

1 User 32,000vnđ

HRM

 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tuyển dụng

FINANCE

 • Lương, thưởng
 • Thu trên dự án
 • Thu trên khách hàng
 • Chi phí kế toán
 • Sổ quỹ kế toán

1 THÁNG

1 User 48,000vnđ

HRM

 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tuyển dụng

FINANCE

 • Lương, thưởng
 • Thu trên dự án
 • Thu trên khách hàng
 • Chi phí kế toán
 • Sổ quỹ kế toán

CRM

 • Quản lí KH tiềm năng
 • Quản lí Khách hàng
 • Quản lí CSKH
 • Quản lí hợp đồng
 • Cửa hàng Online
 • Email Automatio

KHUYÊN DÙNG

1 THÁNG

1 User 80,000vnđ

HRM

 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tuyển dụng

FINANCE

 • Lương, thưởng
 • Thu trên dự án
 • Thu trên khách hàng
 • Chi phí kế toán
 • Sổ quỹ kế toán

CRM

 • Quản lí KH tiềm năng
 • Quản lí Khách hàng
 • Quản lí CSKH
 • Quản lí hợp đồng
 • Cửa hàng Online
 • Email Automatio

WORKPLACE

 • Mạng nội bộ
 • Quản lí tài liệu
 • Quản lí lịch biểu
 • Quản lí dự án
 • Quản lí công việc
 • Quản lí quy trình

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm KAIZEN có bảo mật không?

Đang cập nhật...

Chính sách hỗ trợ sử dụng phần mềm thê nào

Đang cập nhật...